วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

คลอดแล้วโยกย้ายตำรวจภาค 9 จำนวน 195 ตำแหน่ง

ในที่สุดการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9 ก็จบสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อย เมื่อ พล.ต.ท.วีระยุทธ สิทธิมาลิก ได้ลงนามในคำสั่ง จำนวน 3 ฉบับ มีการแต่งตั้งโยกย้ายทั้งสิ้นรวม 195 ตำแหน่ง ดังนี้

คำสั่ง ตำรวจภูธรภาค 9 ที่ 27/2553

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน 161 ราย

คำสั่ง ตำรวจภูธรภาค 9 ที่ 28/2553

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน 27 ราย

คำสั่ง ตำรวจภูธรภาค 9 ที่ 29/2553

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน 8 ราย

ที่มา : กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Posted by : ทีมข่าวภูเก็ตอีนิวส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น